วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

New : ข่าวรอบบ้าน สาระน่ารู้

ถึงคิวของ เชียงรายแล้วซินะ กลับมาเพื่อปั่นราคากันอีกแล้ว มีปั่นรับปล่อย อย่าเป็นแมลงเม๋า ให้ใครกันนะครับ ^^

By :G2

เคดิต : มติชนออนไลน์

คอลัมน์ ช่วยกันคิด โดย สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

เส้นทาง R3A หรือเส้นทาง "คุน มั่ง-กงลู่"จากจังหวัดเชียงรายถึงเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีระยะทางประมาณ 1,140 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เส้นทางหนึ่งของจีน ที่จะใช้ขนส่งสินค้าจากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปออกทะเลที่ประเทศไทย

โดยที่ยังมีเส้นทางอื่น อาทิ เส้นทาง R3B เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของจีนออกไปสู่ทะเลที่ประเทศเมียนมา ในขณะที่จีนใช้ เมืองหนานหนิง ผ่านเวียดนามเข้าสู่อาเซียน รวมถึงใช้ ท่าเรือจ้าวผิ่ว KYAUKPYU) ในเมียนมาฝั่งอันดามันเพื่อไปออกทะเลจาก เมืองรุ่ยลี่ (RUILI) ต่อไปที่ เมืองลาโช (LASHIO) ผ่าน เมืองมัณฑะเลย์ รวมระยะทางประมาณ 800-1,000 กิโลเมตร

จะเห็นได้ว่าจีนวางยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่ทะเลทั้งทางใต้และตะวันตก เพราะปัจจุบันจีนออกทะเลได้เฉพาะด้านแปซิฟิกเท่านั้นย้อนกลับมาเส้นทาง R3A ซึ่งจีนให้ความสำคัญในการเป็นเส้นทางเชื่อมจีน ลาว ไทย เพื่อต่อไปมาเลเซียและสิงคโปร์ เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้วจีนได้จัดงาน International Logistics ขนาดใหญ่ในเมืองคุนหมิง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มณฑลยูนนาน ก็ได้ประกาศนโยบายให้ความสำคัญกับเส้นทาง R3A ในการขนส่งสินค้าประเภทของสด อาหารทะเล ระหว่างจีน ลาว ไทย ผู้เขียนเองได้รับเชิญจากรัฐบาลยูนนานไปบรรยายเรื่อง "บทบาทและความสำคัญของเส้นทาง R3A"

การที่จีนให้ความสำคัญกับเส้นทาง R3A เพราะจีนใช้เส้นทางนี้ในระบบ Backhauling หรือการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยแล้วขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน โดยใช้รถคันเดียวกัน ทำให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่ำ ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีนนั้น จีนจะใช้ "เมืองบ่อเต็น" ซึ่งเช่าจากลาว 99 ปีเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า เมืองบ่อเต็นนี้เป็นเมืองชายแดนลาวติดกับ "เมืองบ่อหาน" (หรือโมฮั่น) ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของจีน

ในการขนส่งสินค้าทั่วไป จีนจะใช้รถบรรทุกขนสินค้าจากเมืองเชียงรุ้ง (จิ่งหง) คุนหมิง และเมืองใกล้เคียงคุนหมิงไปที่บ่อเต็น ในขณะเดียวกัน สินค้าจากประเทศไทยก็ไปเปลี่ยนถ่ายที่บ่อเต็นเช่นเดียวกัน

การที่รถไทยและรถจีนเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่บ่อเต็นเป็นเพราะไทยกับจีนยังไม่ได้ลงนามในเรื่องยานพาหนะข้ามพรมแดนแต่ไทยและจีนลงนามในเรื่องยานพาหนะข้ามพรมแดนกับ สปป.ลาว เมืองบ่อเต็นจึงเป็นจุดนัดขนถ่ายสินค้าระหว่างไทย-จีนไป

ทุกวันนี้การขนถ่ายหรือเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่บ่อเต็นยังคงใช้แรงงานเป็นหลักและอาจกล่าวได้ว่าจีนมีอิทธิพลอย่างมากด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในเส้นทาง R3A

ล่าสุดมีข้อมูลว่าจีนได้จัดสร้าง ศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าและศูนย์ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Distribution Center : DC) ที่เมืองบ่อหาน ห่างจากชายแดนบ่อเต็นประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 172,000 ตารางเมตร คาดว่าศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์ร้านค้าปลีกแห่งนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์จัดเก็บกระจายสินค้าแล้ว ยังทำเป็นศูนย์การค้าที่มีสภาพการค้าและธุรกิจแบบเมืองเศรษฐกิจชายแดนด้วย

จีนคิดอย่างไรในการสร้างศูนย์แห่งนี้?มีประโยชน์และผลกระทบต่อไทยอย่างไร ? เราต้องเตรียมตัวรับมือหรือจับมือกับจีนอย่างไร ?

คำถามข้างต้นเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการไทยและเจ้าหน้าที่รัฐต้องสนใจ ดังที่กล่าวแล้วว่าจีนมีอิทธิพลสูงมากด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ที่ติดต่อกับลาวและไทย ทั้งที่ท่าเรืออำเภอเชียงแสนและเชียงของ เพราะจีนเปิดบริษัทขนส่งและบริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมทั้งลงทุนในโครงการโลจิสติกส์ระดับใหญ่ในเชียงราย

หากพิจารณาเส้นทาง R3A ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจาก อ.เชียงของฝั่งไทย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปฝั่งบ้านห้วยทรายของ สปป.ลาว จากห้วยทรายไปบ่อเต็นระยะทาง 250 กิโลเมตร จากบ่อเต็นข้ามไปบ่อหาน จากบ่อหานไปเชียงรุ้ง (จิ่งหง) ประมาณ 200 กิโลเมตร จากเชียงรุ้งไปคุนหมิง 560 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงรายไปคุนหมิงประมาณ 1,140 กิโลเมตร ขณะที่ทุกวันนี้จีนขนส่งสินค้าประเภทพืชผักผลไม้จากคุนหมิงไปที่บ่อเต็นระยะทางประมาณ 780 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน แต่จะมีปัญหาในการขนถ่ายสินค้าสู่รถขนส่งไทย เพราะโอกาสที่สินค้าจะเน่าเสียมีสูงมาก การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่บ่อหานจึงน่าจะเป็นการจัดการสินค้าจากเชียงรุ้ง คุนหมิง เพื่อจัดเก็บและรีแพ็กสินค้าไทยเตรียมเข้าสู่จีนเช่นกัน

ผลที่จะตามมาก็คือ โอกาสที่สินค้าจีนจะเข้าสู่ประเทศไทยจะมีมากขึ้นและเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน สินค้าไทยก็จะมีโอกาสเข้าสู่จีนมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน แต่จีนจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมากในการควบคุมเส้นทางการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในเส้นทาง R3A และสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆได้

เราควรทำอย่างไร ?

ประเด็นแรก ผู้ประกอบการไทยต้องหาผู้ประกอบการลาวและจีนในการทำธุรกิจร่วมกันด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น จับจองพื้นที่ใน DC บ่อหาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสินค้าไทยเข้าสู่จีน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่บ่อหาน รัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ เช่น ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผู้ประกอบการต้องรวมตัวกันเพื่อรองรับการแข่งขันและสร้างอิทธิพลจากกลุ่มทุนของจีน

คาดว่าอาจมีความเป็นไปได้ว่าจีนอาจจะมีมาตรการผ่อนปรนให้รถบรรทุกไทยข้ามจากบ่อเต็นไปบ่อหานเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่DC ในบ่อหาน

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าวอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แต่การที่จีนสร้าง DC ในบ่อหานทั้งที่มีโลจิสติกส์ แพ็ก ในบ่อเต็น ก็แสดงว่าจีนคงจะมีการเตรียมการบางอย่างรองรับเส้นทางการค้าบนเส้นทาง R3A ประกอบกับจีนพยายามพัฒนาให้ศูนย์แห่งนี้มีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่แบบชุมชนเมือง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกิดขึ้น จึงอาจมองว่าจีนจะผลักดันให้บ่อหานเป็น แหล่งชุมชนใหม่ของจีน ใกล้ชายแดนลาวและไทย เป็นการกระจายความเจริญจากคุนหมิงและเชียงรุ้งไปสู่เมืองชายแดน ขณะเดียวกัน ก็เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3A เหมือนกับที่จีนได้พัฒนาให้เชียงรุ้งและเมืองหล้าเป็นเมืองท่องเที่ยวในเส้นทาง R3A มาแล้ว

ดังนั้น การศึกษาศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์ค้าปลีกที่บ่อหาน จึงเป็นเรื่อง Trade Logistics เรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสนใจและน่าจะมีการพูดถึง

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตรุษจีน 2559

ร่ำรวย เงินทอง เจริญรุ่งเรือง ในทุกด้าน ตลอดทั้งปี 2559
เฮง เฮง เฮง
จากใจ : ผู้บริหาร และทีมงาน G2 Green Group

恭贺新禧 (กงเฮ่อซินสี่) ... สุขสันต์วันปีใหม่

恭喜发财 (กงซีฟาไฉ) ... ขอให้ร่ำรวย

日进斗金 (ยื่อจิ้นโต้วจิน) ... ขอให้ชัยชนะ และเงินทองเข้ามาทุก ๆ วัน

招财进宝 (เจาไฉจิ้นเป่า) ... เงินทองไหลมาเทมา ทรัพย์สมบัติไหลเข้าบ้าน

金玉满堂 (จินอวี้หม่านถัง) ... ร่ำรวยเงินทอง ทองหยกเต็มบ้าน

日日有见财 (ยื่อยื่อโหย่วเจี้ยนไฉ) ... ทุกวันมีแต่ความร่ำรวย

黄金万两 (หวงจินว่านเหลี่ยง) ... ทองคำมากล้นทวีคูณ (ค้าขายให้มีกำไร ทรัพย์สินเงินทองมากมาย)

年年大赚钱 (เหนียนเหนียนต้าจ้วนเฉียน) ... ปีนี้ร่ำรวยมหาศาล

财源广进 (ไฉหยวนกว่างจิ้น) ... เงินทองไหลมาเทมา

年年有余 (เหนียนเหนียนโหย่วอวี๋) ... เหลือกินเหลือใช้ทุกปี

一本万利 (อี้เปิ่นว่านลี่) ... กำไรมากมาย

祝你顺利 (จู้หนี่ซุ่นลี่) ... ขอให้คุณประสบความสำเร็จ

祝您步步高升 ! (จู้หนินปู้ปู้เกาเซิง) … ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

福禄双全 (ฝูลวี่ซวงฉวน) ... เป็นสิริมงคล ด้วยเงินทองและวาสนา

事业发达 (ซื่อเย่ฟาต๋า) ... กิจการเจริญรุ่งเรือง

สุขภาพแข็งแรง ตลอดทั้งปี

福寿万万年 (ฝูโซ่วว่านว่านเหนียน) ... อายุยืนหมื่น ๆ ปี

龙马精神 (หลงหม่าจินเสิน) ... สุขภาพแข็งแรง

四季平安 (ซื่อจี้ผิงอัน) ... ปลอดภัยตลอดปี

祝你长寿 (จู้หนี่ฉางโส่ว) ... ขอให้คุณอายุยืนยาว

祝你健康 (จู้หนี่เจี้ยนคัง) ... ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง

身体健康 (เซินถีเจี้ยนคัง) ... สุขภาพแข็งแรง

 ขอให้สมปรารถนาดังใจหมาย ตลอดปี

 万事如意 (ว่านซื่อหรูอี้) ....ทุกเรื่องสมปรารถนา

 家好运气 (เจียห่าวยวิ่นชี่) ...ความโชคดีเข้าบ้าน

 事事顺利 (ซื่อซื่อซุ่นลี่) ... ราบรื่นในทุก ๆ เรื่อง

 吉祥如意 (จี๋เสียงหรูอี้) ... เป็นสิริมงคลสมดังปรารถนา

 好运年年 (ห่าวยวิ่นเหนียนเหนียน) ...โชคดีตลอดไป

 一帆风顺 (อี้ฝานเฟิงซุ่น) ... ทุกอย่างราบรื่น

 幸福如意   (ซิ่งฝูหรูอี้) ... มีความสุขสมปรารถนา

 大吉大利  (ต้าจี๋ต้าลี่) ... โชคดีมีสุข