วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Export Rice & Sugar Thai origin

NTwo Trader co.,ltd

ส่งออก. ข้าวขาว. ข้าวหอมมะลิ min.: 30,000-100,000 tons/shipment

และส่งออกน้ำตาล ICUMSA 45 ทั้ง Thai และ Brazil origin
min.: 5,000 - 100,000 tons/ shipment per month

ติดต่อ เรา N2 วุฒิกร
081-706-9779
Email : ntwo.export@gmail.com หรือ info@greengroup.in.th